Rosers tower?

Maton - Skyskrapa

Förra veckan fattade kommunstyrelsen beslut om att tillåta bygget av ett sexton våningar högt hus i Rosersbergs industriområde.

Det gillar jag.

Industriområdet fullkomligt exploderar och nya företag flyttar in på löpande band. Kilenkrysset som förvaltar området behöver nya kontor och fler företag kan etablera sig i området med toppenläge mellan Stockholm, Arlanda och Uppsala. Varför då inte bygga på höjden istället för att ta ännu mer fina naturområden i anspråk?

Nu måste vi bara se till att motorvägspåfarten hamnar där den ska och att den tunga trafiken går utanför samhället och inte längs rosersbergsbarnens skolväg. Vi måste också se till att miljön i det växande området känns trygg och blir lättåtkomlig med goda kommunikationer och bra vägar. Turtätheten på pendeltåget ska definitivt inte försämras, men alternativ såsom tätare busstrafik kan också utvärderas. Området ska vara attraktivt, lättillgängligt och modernt, samtidigt som hänsyn självklart måste tas till oss närboende.

Jag tycker det är toppen att lilla Rosersberg kan få en utstickande profil och locka till sig fler arbetstillfällen. Det bullerstörda sovsamhället kan äntligen sticka ut hakan och locka istället för att skrämma bort.