Kunskap och respekt i fokus

Idag kunde man läsa på märsta.nu att Skolan Bergius fick bäst resultat i kommunen i nutidsorienteringen 2009. Jag är inte förvånad.

Skolan Bergius är en friskola som funnits i snart ett och ett halvt år i vår kommun. Det är en högstadieskola med två inriktningar, idrott/hälsa och medicin/räddning. Skolan har som mål att ha klasser med max 20 elever och erbjuda eleverna en lugn miljö med tydlig vuxennärvaro. Man strävar efter att ständigt öka elevernas kunskapslust och ge tydliga riktlinjer i fråga om respekt för varandra och för vuxna.  Undervisningen sker i stor utsträckning i block, vilket gör att eleverna hinner fokusera och sätta sig in i det aktuella ämnet.

Skolan har lyckats med rekryteringen av lärare och håller hög nivå på undervisningen. Allt är bestämt inför varje läsår och eleverna får en årsplanering vid början av varje termin. Terminerna påbörjas och avslutas med en specialvecka med olika undervisningsmoment med inslag av sociala aktiviteter och team-building. Allt för att skapa en trygg social miljö. Men det som jag upplever som mest avgörande för kunskapsnivån är att skolan är tydlig med att de ställer krav på eleverna och förklarar att deras uppgift är att prestera så bra resultat som möjligt.

Det är tydligt att det ger resultat.

Skolan Bergius
Klass Antal elever Medel
7:1 IDH 18 14,89
7.2 IDH 19 15,95
7MR 21 12,76
8:1 22 14,82
8:2 IDH 21 14,9
8MR 18 12,78
9:1 IDH 15 14,73
9:2 IDH 17 12,06
9MR 19 17,26

Genomsnittet i riket är 12,12.

GRATTIS alla elever på Skolan Bergius – ni har gjort ett bra val och ni är på rätt väg!