Feminist? Nä, inte ens idag…

sex and the city

 

Feminist? Jag? Nä.

Om man slår upp ordet feminism i SAOL står det ”åskåd­ning som hävdar o. rörelse som arbetar för kvinnans fulla (ekonomiska, sociala o. politiska) likställighet med mannen…”

Javisst, det skriver jag under på. Men nuförtiden är ordet feminist laddat med så mycket annat dumt att jag vägrar kalla mig för det.

Jag kan inte förstå varför måste man tvinga fram denna likställighet genom tvång och lagar? Vi måste nån gång inse att alla individer är olika och att en övervägande majoritet av befolkningen i Sverige vet vad som passar just dem bäst själva.

Självklart ska man sträva efter mer jämställda löner och uppmuntra pappor att vara föräldralediga. Men det måste vara upp till var och en att välja. 

Det  viktigaste målet vi bör ha är istället att sträva efter är att få kvinnor att själva vilja och våga mer av egen kraft. Samhället kan inte tvinga in kvinnor i styrelser, politik eller företagsledning bara för att de är kvinnor. Istället kan samhället och företagen jobba för att uppmuntra kvinnor att vilja nå andra poster och yrkesgrupper än de traditionellt kvinnliga genom information och kvinnofokuserade grupper. Det kan vara bra för det kvinnliga självförtroendet att träffa andra kvinnor som t.ex. är politiker, styrelseledamöter eller höga chefer i olika typer av organisationer och föreningar. Som sagt, det kan vara bra. Med det inte sagt att det är bra i alla lägen. Kvinnor är ofta extremt jantelagslydiga och unnar inte sina systrar framgång. desperate_housewives

Trots det, tror jag på att kvinnor i större utsträckning drivs av andra kvinnors framgång än av att bli inkvoterade pga sitt kön. Jag tror t.ex. att en kvinnlig politiker kan värva fler kvinnliga medlemmar till sitt parti genom att berätta för sina väninnor och kvinnliga arbetskamrater om hur viktigt engagemanget är, hur kul det är med politik, hur mycket man faktiskt kan påverka osv osv, än om partier ringer runt och erbjuder dem kvoterade platser för att partiledningen bestämt att det ska vara varannan kvinna.

Jag håller också med delar av det som Karin Thunberg skrev i SvD igår, t.ex. när hon säger att ”den som säger att inget hänt är historielös”. Ja, just det, utvecklingen i samhället har lett och leder fortfarande till mer jämställdhet utan både tvång och kvotering.  Det vi behöver, och ska jobba för, är information, kommunikation och lobbying i kvinnorummen.

Trots kvinnodagen idag, måste jag alltså understryka att jag tycker att vi kvinnor har det största ansvaret för att visa att vi också kan och att vi har lika stor rätt att ta plats i styrelserummen och på ministerposterna. Men vi kommer inte dit pga vårt kön, vi måste själva vilja hamna där.

.