Givande kvalitetsdag med mycket vitlök

Gårdagens kvalitetsdag med barn- och ungdomsnämnden var mycket intressant och välordnad. Tack för det alla inblandade! Tack också för den goda mezelunchen och grillmiddagen med mängder av vitlök – magen är sig inte lik än…

Det var givetvis intressant att träffa rektorerna på de förskolor/skolor som jag är kontaktpolitiker på, men det var också kul att träffa en gammal lärare från min skoltid som numera är rektor, barnens första dagisfröken, Matildas rektor och alla engagerade politiker.

Efter en genomgång av resultaten från kvalitetsredovisningarna delades vi in i mindre grupper och i vår grupp gick vi igenom resp verksamhets framgångsfaktorer och förbättringsmöjligheter följt av diskussioner om vad som känns viktigast att tänka på framöver.

imagesCAKIQTUISt Olofs skola i Sigtuna presenterade sitt sätt att arbeta med ”språket som verktyg” och det riktigt brann i ögonen på rektor Lena när hon berättade om det som hon kallade ”sin baby” och som varit en stor framgångsfaktor på skolan. Deras resultat är också ett av de bästa i kommunen och jag önskar att de kunde dela med sig av sitt sätt att arbeta även till andra kommundelar.

Skillnaderna i vår kommun är extra påtagliga i skolvärlden och ställer i viss mån till med besvär. Vår grupp, som bestod av kommundelen Sigtunas skolor, upplevde t.ex. en ny typ av elevunderlag p.g.a – eller kanske tack vare – stor inflyttning och skolvalet. För Sigtunas del tyckte man givetvis att det kan ses som positiv integration, men för andra kommundelar kan det uppfattas som negativ segregation. Vi tänker då framför allt på kommundelen Valsta. Man upplever att de elever från Valsta som väljer att söka sig till skolor i andra kommundelar är ofta de mest intresserade och har engagerade föräldrar som gör ett aktivt val och att de som blir kvar är de sämre och saknar engagemanget från föräldrarna. Det här är förstås inte generellt för alla, men det är en tråkig baksida av det fria skolvalet och något som kom upp både i vår Sigtuna-grupp och i Valsta-gruppen. imagesCAOJ9D5T

Sätt att jobba bort från detta är att ha mer samarbete mellan skolorna i de olika kommundelarna, kanske elev- och lärarutbyten och givetvis tydlig information till elever och föräldrar om värdet att engagera sig i skolvalet. Därmed inte sagt att vi politiker ska sätta detaljmål för hur skolorna ska driva sin verksamhet. Men vi måste uppmuntra elever och föräldrar som idag struntar i skolvalet, att faktiskt sätta sig in i valet som handlar om vad som är bäst för dem själva. Våra kommuninvånare måste inse att skolvalet är för individens eget bästa och till för att utnyttjas av såväl duktiga och ambitiösa elever som av de lite svagare och mindre studiemotiverade. Konkurrens är något positivt även i skolvärlden.

Vi måste också uppmuntra våra rektorer och lärare att blanda skolorna över gränserna, kanske genom enkla aktiviteter som utflykter eller idrottsmästerskap då både personal och elever får chans att lära känna varandra. Idag kan man möta barn i Rosersberg som tycker att det är en helt annan värld i t.ex. Valsta och sån inställning måste vi jobba bort ifrån.

Det finns mycket att tänka på. Många spännande idéer kom fram igår och jag tror att jag kommer att lära mig massor av kontaktpolitikerskapet och förhoppningsvis hitta nya givande lösningar.