S – pinsamma igen!

Sossarna i Sigtuna är pinsamma igen.

De delar ut en tidning som de av någon märklig anledning kallar ”Arlandatidning” (varför dra in Arlanda?). I ett tidigare nummer var det Folkpartiet i Sigtuna kommun som fick utstå smutskastning. I dagens nummer ägnar de sig åt att kritisera sammansättningen av Moderaternas valsedel.

Jag blir så trött. Trött på att de för det första har faktafel i sitt påstående. Men mest trött på detta banala sätt att försöka få kommuninvånarna att tro att vi inte bryr oss om Märsta eller Valsta bara för att vi har få representanter från dessa kommundelar. Sådana kommentarer gör mig förbannad och rent förtvivlad över politisk dumhet.

Som jag skrivit i flera inlägg tidigare, i insändare och som jag ofta tar upp när politiskt engagemang förs på tal, anser jag att engagemang i politiska partier växer fram av att man är intresserad av en viss fråga, har en vilja att förändra eller på något sätt vill påverka.

Vad jag vet med säkerhet är, att ett politiskt engagemang inte automatiskt kommer av den anledningen av att man råkar vara kvinna och bo i Valsta.

Moderaterna i Sigtunabygden – som vi kallar oss, har representanter i hela kommunen. Vissa områden kanske mer representerade än andra. Det är inget problem för oss. Vi som är aktiva och engagerar oss i styrelse, nämnder och valkampanjer är medlemmar för att vi har ett politiskt intresse och en vilja att driva våra frågor. Vi tvingar inte fram kvinnor för att någon bestämt att vi måste ha varannan kvinna på valsedeln, vi letar inte heller med ljus och lykta efter personer på specifika adresser att peta in i densamma.

Nej, moderaterna i Sigtunabygden vill att de politiska företrädarna är personer som har en stark vilja att driva kommunens frågor, ett intresse för samhället och idéer om hur man kan påverka och förbättra. Det är bland dessa människor vi hittar bra ledare och representanter för vår kommun. Vi hittar dem inte om vi går efter kön och bostadsadress.

PRESSMEDDELANDE

2010-06-02

 Moderaterna bjuder Gun Eriksson (S) på fyra nummer av tidsskriften Fokus

 – Jag pratar med många väljare varje dag och får ofta höra att socialdemokraterna bedriver en verklighetsfrämmande politik. Inte minst gäller detta för skolan. Kunskapsklyftorna växer, det otydliga ledarskapet tilltar, visionerna saknas och den politiska viljan att förändra lyser med sin frånvaro. Att det behövs en ny ledning är många ense om, säger Helle Nyman Ahlqvist (M). 

- Socialdemokraterna viftar bort all kritik och letar istället med ljus och lykta efter positiva saker att lyfta fram. Visst sker det bra saker. Men det viktiga för politiker är att leta efter förbättringsområden. Undersökning efter undersökning visar på kraftiga brister. Socialdemokraterna väljer att bortse från detta. Om man inte vågar se verkligheten som den är kommer man inte ha kraft och mod att förändra den, understryker Lovisa Lindström, ordförande i Moderat Skolungdom i Sigtuna kommun.

- Vi ser ett stort behov hos nuvarande skolkommunalrådet Gun Eriksson (S) att ta del av opartisk och saklig information. Därför bjuder Moderaterna på fyra veckors prenumeration av samhällsmagasinet Fokus. En nyttig läxläsning i sommar. Dock behöver inte Socialdemokraterna vara oroliga för kvarsittning – Den 19 september tar vi över! avslutar Helle Nyman Ahlqvist (M)

Helle Nyman Ahlqvist      076-800 03 34

Lovisa Lindström              070-999 02 62