83 miljoner elever kan inte ha fel!

Idag skulle Henke  jobba i Stockholms hamns monter och jag ville mingla. Jag hade hittat ett och annat seminarium – bland de 1400 som erbjöds! – som jag tyckte verkade intressant och fastnade lite extra mycket för ”Rätt rektor i rättan tid” som arrangerades av Sveriges skolledarförbund.


Seminariet började med en föreläsning av professor Mikael Alexandersson från Göteborgs universitet som är en av Sveriges mest kända forskare på skolområdet. Jag missade lite i början, men fastnade fort för många av hans teorier.
Han presenterade bl.a. vilka åtgärder som har starkast, måttligast eller inga alls effekter på resultaten i skolan utifrån 52 000 studier som gjorts på 83 miljoner elever – varför göra det i liten skala?

Hursomhelst – för mig föga förvånande var att de åtgärder eller fokusområden som hade starkast effekt för elevernas kunskapsuppfyllelse var följande:

 • lugn och ro i klassrummet
 • utvärdering av lärarnas undervisning
 • undervisning i högre takt för begåvade elever
 • fonetisk träning för läsinlärning

Ja, just det. Är någon förvånad eller tycker att det är konstigt att detta är nåt som påverkar elevernas kunskapsresultat positivt?

Det som hade inga alls effekter var:

 • åldersblandade klasser
 • problembaserad inlärning
 • elever bestämmer själv över sin inlärning
 • mentorskap istället för tydliga lärare
 • metodisk inlärning

Nej just det. Är någon förvånad?

Det som hade direkt effekt på undervisningen och resultaten var:

 • lärarens krav
 • lärarens kontroll av elevernas kunskap

M.a.o. läraren är den viktigaste faktorn för elevernas kunskapsmåluppfyllelse.

För mig är detta självklarheter och jag kan för mitt liv inte acceptera att det har gått så fel med den svenska skolan. Att jag fick växa upp med 70-80-talets flumskola och mer fokus på kuddar till myshörnan än mina reslutat på matteproven är ju bara att acceptera nu, men mina barn ska minsann få det bättre. De ska få känna krav från sina lärare och de ska få utmaningar att kämpa med. Det kommer de få glädje och nytta av i sina yrkesliv.

De svenska lärarnas status är lägre än i många andra europeiska länder, de svenska rektorernas löner är hälften av t.ex. de danska rektorernas och de begåvade eleverna måsta ”vänta på” de mindre begåvade som får all fokus.

Detta måste vi ändra på. Vi måste höja lärarstatusen – självklart ska utbildning löna sig och självklart ska lärarnas löner ska vara konkurrenskraftiga . Vi måste låta rektorerna vara pedagogiska ledare med rätt ersättning för deras viktiga ledarroll och vi ska satsa på mer forskning om ledarskap i skolan.

Seminariet avslutades med frågor och diskussion med bl.a. Sveriges skolledarförbunds ordförande Lars Flodin, som arrangerade seminariet och för övrigt uttryckte sitt och förbundets positiva syn på friskolor, och en rektor från Stockholm – minns tyvärr varken namn eller skola – och Alexandersson som alla var överens om att rektorns roll har ökat och att vi måste få in mer resultatfokus i våra svenska skolor. Alexandersson sammanfattade seminariet med att bl.a. understryka värdet av kombinationen av entreprenörskap och bildning som en viktig grund för rektorns roll.

Än en gång fick jag ny energi och viljan att förbättra Sigtuna kommuns skolor fick fart.  Jag säger inte att våra lärare och rektorer är dåliga. Jag säger inte heller att eleverna är dåliga. Men jag säger att ledarskapet fokuserar på fel saker och våra rektorer jobabr med fel förutsättningar.

Vi måste låta våra rektorer driva sina resp. skolor som tydliga ledare och deras vilja att påverka arbets- och studiemiljön och verksamheten på deras skolor måste uppmuntras. Vi måste våga  jämföra våra skolor och vi ska självklart uppmuntra fristående alternativ som ett komplement till de kommunala.

Det känns som om jag skulle kunna fortsätta skriva om detta i all oändlighet, men jag har planerat nästa seminarium kl. 08.30 imorgon och måste få vila både hjärnan och fötterna lite innan dess.

Avslutar dagens inlägg med en bild på huset som under Almedalsveckan har rollen som Alliansens hus och som invigdes i eftermiddags.