PRESSMEDDELANDE
den 9 augusti 2010
Moderaterna i Sigtunabygden

Framtidsprogram
för Sigtuna kommun

Idag lanserar Moderaterna ett Framtidsprogram för Sigtuna kommun. Nya Moderaternas politik tar sin utgångspunkt i verkligheten med sikte på framtiden. Det politiska alternativ vi presenterar står över de kortsiktiga populistiska symbolhandlingarna som präglar Sigtuna kommuns ledning idag. I framtidsprogrammet kan man läsa om människorna och idéerna som ska leda Sigtuna kommun in i framtiden.

-  Den kommunala ekonomin med en växande skuldbörda och beroendet av engångsintäkter måste lösas. Därefter ska den höga skatten sänkas, säger moderaternas förstanamn och nuvarande oppositionsråd Henrik Kelfve (M).

-  Expansionen med bostäder och arbetsplatser ska fortsätta men ska utgå från en långsiktig vision. Vi ska ta ett helhetsgrepp om byggande, trafik, samhällsservice och miljö, säger moderaternas andranamn Mats Weibull (M).

-  Trenden i skolan med dåliga resultat måste brytas. Sigtuna kommun behöver ett nytt ledarskap som sätter kunskap och ordning främst, säger moderaternas tredjenamn Helle Nyman Ahlqvist (M).

Idag, från klockan 17.00, kommer Moderaterna att genomföra en kampanj vid Märsta station där vi kommer dela ut de första exemplaren av vårt Framtidsprogram. Från klockan 16.00 är representanter från pressen välkomna till Moderaternas kansli (Södergatan 22, Märsta) där ett antal kandidater kommer närvara för att svara på frågor.

För mer information:
Henrik Kelfve, henrik@kelfve.se, 0733 – 60 71 71
Mats Weibull,
mats.weibull@moderat.se, 0708 – 41 02 75
Helle Nyman Ahlqvist,
helle@hellenymanahlqvist.se, 076 – 800 03 34
Robert Skölin, politisk sekreterare,
robert.skolin@moderat.se, 073 – 327 74 40