Att inse att man är okunnig är ett bra steg mot kunskap

En av alla fördelar med att blogga är att man får synpunkter och kommentarer från er läsare. Idag fick jag den längsta hittills – Tack, Gammel-Roffe! Jag har dock lite problem med att förstå WordPress och får inte riktigt till en lång text på ett bra sätt i kommentarsfältet, så jag tar mig friheten att svara i ett inlägg istället och alla ni som inte läst Gammel-Roffes kommentar – gör det nu.20140102-215232.jpg

Han skriver om skolans, som han väljer att kalla det, avveckling, införandet av mängdlära, avskaffandet av betygen och bl.a. att etableringen av friskolor bör stoppas.  Jag vet att du, Gammel-Roffe, bestämt är emot friskolor och minns att vi debatterat det i insändarform tidigare och förstår att inte du heller ändrat uppfattning efter alla dessa år. I det hänseendet tycker jag nämligen fortfarande att du är helt ute och cyklar. Däremot håller jag med om att det var fel att kommunalisera skolorna, men börjar nu inse att det inte är läge att lägga energi på att återgå till statligt styre – det finns så mycket annat att åtgärda som – självklart det viktigaste! – skulle ge snabbare resultat för landets elever. Men att förbjuda andra aktörer att driva skolor är helt fel väg att gå – det står jag fast vid.

20140102-214944.jpgGammel-Roffe säger: Lärarna måste återta klassrummen och få vara de som bestämmer. Disciplin och respekt måste återinföras. Tystnad på lektionerna så att alla får arbetsro.

Helle säger: JA, definitivt! Det är PRIO!

 

Gammel-Roffe säger: Inga huvudbonader inomhus och inga mobiltelefoner inom skolans område. Telefoner finns på skolexpeditionerna för nödvändiga samtal. Bestraffningar för dem som inte följer reglerna.

Helle säger: Vi har mycket större problem att handskas med än huvudbonader inomhus. Jag är själv allergisk mot det, mina barn vet precis hur illa jag tycker om det och har aldrig vågat ha det i min närhet. Det är dock inte själva huvudbonaden som är problemet i skolan, det är bristen på respekt till lärarna och skolans regler samt brist på uppfostran. Sitter papporna med keps på personalmötena på jobbet, i soffan på julafton, vid middagsbordet, kanske barnen inte kan förstå att det inte är lämpligt i klassrummet och tycker skolans förbud är fånigt. Och det är än en gång här min generation, den flumskolefostrade och kravlösa, har en stor, jättestor skuld i att det blivit så.
Mobiltelefoner ska inte förbjudas, däremot ska tydliga regler sättas för vad som gäller för dess användning. Mina två barn har gått/går på en friskola med tydliga regler som efterföljs av skolledning och elever gällande telefoner. Och ja, med bestraffning.

Gammel-Roffe säger: Lärarna måste få ett oförbehållsamt stöd för åtgärderna med hjälp av bland annat flera vuxna i skolan, till exempel pensionerade lärare.

Helle säger: JAAAA, vilket också är ett återkommande inslag i Nya Moderaternas politik.

Gammel-Roffe säger: Resurser måste sättas in så stt alla utlandsfödda elever lär sig multiplikationstabellerna och läsförståelse inom ett halvår efter att de börjat skolan. Det har på många håll visat sig helt möjligt om viljan finns.

Helle säger: varför göra skillnad på utlandsfödda och svenska elever?

Gammel-Roffe säger:                                                                                                          Resurser sätts in för att ge extrahjälp till presumtiva dyslexielever direkt i lågstadiet.                                                   Krav på att alla som går ut tredje klass skall kunna multiplikationstabellerna och ha vissa minimikav på läsförståelse.

Helle säger: JAAAA

Gammel-Roffe säger:                                                                                                      Etableringsstopp för nya friskolor och eventuellt utfasning av befintliga förutom de internatskolor som funnits länge och fyller ett behov av ”elitutbildning”.                            Ansvaret för skolorna återgår till staten som utan prut bidra med de resurser som kommer att behövas, framför allt för svaga elever.                                                             Det fria skolvalet försvinner. Alla elever skall kunna hänvisas närmaste skola och veta att man får bästa undervisning efter sina behov.

Helle säger: NEJ, NEJ och åter NEJ

Men ändå, tack Gammel-Roffe för kommentaren. Hoppas du och ni andra fortsätter läsa och kommentera. Det är lärorikt och, som sagt ”Att inse att man är okunnig är ett bra steg mot kunskap.”