Skola för livet

skola

 

Sedan ett par månader är jag ledamot i barn- och ungdomsnämnden. Det har länge varit ett av mina mål med mitt politiska engagemang och det är verkligen jättekul att äntligen få vara med i den så viktiga nämnden. Skolfrågorna har alltid legat mig varmt om hjärtat.

De senaste nämndmötena har handlat om styrkorten som kommunen nu ska börja tillämpa på samtliga verksamhetsområden. Vi har haft ett par mycket bra diskussionsmöten med fokus på hur styrkortsmålen ska formuleras.

Det är svårt att inte bli engagerad i den diskussionen och fundera på hur vi ska sätta mål för att få till den bästa skolan för våra elever. Särskilt när Sigtuna kommun just nu ligger på 272 plats av 290 i skolrankingen. Hur kan vi ha hamnat så lågt?

Ett svar är bristen på kunskapsfokus i våra kommunala skolor. De ställer inte krav på eleverna och uppmuntrar inte till lust att lära. Informationsbristen mot föräldrarna är påtaglig. Eleverna glider igenom de lägre klasserna på ett bananskal och förstår inte vikten av att lära sig för livet. Plötsligt, när de äntligen börjar få betyg, upptäcker de och deras föräldrar att de missat viktiga grundläggande delar, men då är det för sent för många. Då har de ett år kvar innan de ska ha godkända betyg för att söka vidare till gymnasiet.

Istället för att låta eleverna – och i många fall även föräldrarna – tro att de lägre klasserna är nån slags förvaring, måste skolan våga börja ställa krav tidigare och uppmuntra till lärande. Eleverna måste få känna sig sedda och deras behov måste tillgodoses tidigt. Om nån elev är duktig i skolan, får han eller hon inte glömmas bort. Då förlorar de all lust till fortsatt lärande väldigt fort.

Jag har förmånen att ha två duktiga barn som gillar skolan. När Aksel gick i åk 4-6 tyckte han ibland att det var för lätt och han upplevde inte att han behövde göra sina läxor. Med oro för att han skulle bli uttråkad och börja nonchalera skolan påtalade vi det för hans lärare och han fick då lite svårare läxor och mål, vilket gjorde att han inte tappade lusten att lära. Tyvärr tror jag att många föräldrar kan missa sånt och vet inte heller att de kan ha den dialogen med skolan. Skolan måste vara mycket tydligare både mot elever och föräldrar. Men föräldrar får inte heller släppa ansvaret helt och förlita sig på att skolan tar över allt ansvar tills barnen är myndiga.

Hur ska dialogen se ut? Jag tror på tätare kontakt mellan skola och hem, tydliga krav från skolan på eleven och även föräldrarnas engagemang under skolgången, tidigt kunskapsfokus – självklart redan i förskolan, mål och resultat  bör utvärderas, tät information till föräldrar. Rektorerna måste vara tydliga med vad deras skolor står för och ges mer frihet att utforma skolan till vad deras ”kunder” kräver och inte stoppas av politisk detaljstyrning. skolelever_463

Det här är exempel på vad jag hoppas kunna bidra till när Alliansen tar över skolpolitiken i Sigtuna i höst.

Be Sociable, Share!

Kommentera