PRESSMEDDELANDE

2010-06-02

 Moderaterna bjuder Gun Eriksson (S) på fyra nummer av tidsskriften Fokus

 – Jag pratar med många väljare varje dag och får ofta höra att socialdemokraterna bedriver en verklighetsfrämmande politik. Inte minst gäller detta för skolan. Kunskapsklyftorna växer, det otydliga ledarskapet tilltar, visionerna saknas och den politiska viljan att förändra lyser med sin frånvaro. Att det behövs en ny ledning är många ense om, säger Helle Nyman Ahlqvist (M). 

- Socialdemokraterna viftar bort all kritik och letar istället med ljus och lykta efter positiva saker att lyfta fram. Visst sker det bra saker. Men det viktiga för politiker är att leta efter förbättringsområden. Undersökning efter undersökning visar på kraftiga brister. Socialdemokraterna väljer att bortse från detta. Om man inte vågar se verkligheten som den är kommer man inte ha kraft och mod att förändra den, understryker Lovisa Lindström, ordförande i Moderat Skolungdom i Sigtuna kommun.

- Vi ser ett stort behov hos nuvarande skolkommunalrådet Gun Eriksson (S) att ta del av opartisk och saklig information. Därför bjuder Moderaterna på fyra veckors prenumeration av samhällsmagasinet Fokus. En nyttig läxläsning i sommar. Dock behöver inte Socialdemokraterna vara oroliga för kvarsittning – Den 19 september tar vi över! avslutar Helle Nyman Ahlqvist (M)

Helle Nyman Ahlqvist      076-800 03 34

Lovisa Lindström              070-999 02 62

Be Sociable, Share!

Kommentera