Kategorier
Entreprenadtvist

Söka hjälp vid entreprenadtvist 

Det är svårt att komma överens med någon som är påstridig och där ord står mot ord. Vid en entreprenadtvist kan man behöva anlita en expert för att få hjälp. 

I den bästa av världar har man skrivit ett utförligt kontrakt eller så har man en detaljerad offert att utgå från. Ändå kan det hända att man är oense om vad som ingår i entreprenaden och vilka skyldigheter och rättigheter parterna har. Jobbet ska förstås godkännas av köparen, annars finns det risker för en entreprenadtvist. 

Det är trist för beställaren att behöva säga till hantverkaren att resultatet är dåligt, att det inte motsvarar kraven eller att jobbet har gjorts på felaktigt sätt. Kan man inte komma överens kan man anlita en specialist på entreprenadtvister, som får reda ut problemet. Det gäller ofta mycket pengar, och man vill inte betala om man är missbelåten med jobbet. 

Entreprenadtvist kan lösas 

Kanske anser beställaren att hela eller delar av jobbet är undermåligt och därför måste göras om. Ord står mot ord, och man har olika versioner om vad som är bestämt från början. Det är dyrt att anlita juridisk hjälp, men det kan löna sig om en expert kan lösa en entreprenadtvist relativt enkelt. 

Vid en entreprenadtvist utgår experten från vad lagen säger, vilken branschstandard som gäller och vilka byggbestämmelser det finns. Självklara fall, som att skåpsluckor ramlar ner eller golvvärmen inte fungerar alls, är ganska lätta att få ordning på. Beställaren måste alltid vara tydlig med sina krav och kontrollera vilka garantier som gäller.

För att kunna få mer information besök hemsida: sipia.se