Kategorier
Juridik

Förstå brott och dess konsekvenser

Inom varje samhälle etableras en lagstiftning som klargör vad som anses vara brottsligt. Därefter är det domstolens uppgift att utreda om en individ är skyldig till de anklagelser som riktas mot denne. I dessa situationer är det avgörande att anlita en skicklig advokat i Malmö som kan försvara dig om du blir anklagad för brott.

Synen på vad som utgör ett brott varierar både mellan olika kulturer och nationer runt om i världen. Största delen av länder och stater är överens om att våld riktat mot andra individer är etiskt felaktigt. Likaledes är det en allmän uppfattning att stöld, det vill säga att olovligen tillskansa sig någon annans egendom, är en kriminell handling. Hur allvarliga dessa brott betraktas kan dock variera. Gemensamt för alla är dock grundtanken att människor ska kunna leva tillsammans i samhället utan att skada varandra genom våld eller stöld. Om du som enskild individ hamnar i situationen att du misstänks för att ha begått ett brott har du alltid rätt att få juridisk hjälp. Särskilt om detta är första gången du står inför en sådan situation kan du vara relativt ovetande om hur processen fungerar.

Stegen i en brottmålsprocess

I en brottmålsprocess kan det sägas att allting börjar med ett brott, men i själva verket påbörjas inget förrän en anmälan om brott inkommer till polisen. Detta kan ske på olika sätt – antingen genom polisen själva som observerat en potentiellt brottslig händelse, eller genom en anmälan från någon av de involverade parterna. I vissa fall hålls den misstänkte häktad, medan det i andra fall genomförs förhör hos polisen. Därefter utvärderas graden av misstanke.

Så småningom når man rättegångsstadiet. Detta sker om misstanken anses tillräckligt stark för att det finns en möjlighet att fälla och döma den misstänkte. Vårt rättssystem syftar till att säkerställa rättigheterna för alla, även för dem som misstänks för brott. Detta inkluderar förhör, rättegång och möjliga vittnesmål. Om du hamnar i en situation där du misstänks för brott har du laglig rätt att försvara dig. Det är viktigt att du har en erfaren advokat i Malmö vid din sida redan från det allra första polisförhöret.

Kategorier
Juridik

Undvik en arvstvist 

Det finns skillnader mellan olika tvister och konflikter. Ser man till exempelvis sådana som sker inom affärsjuridik så är de enklare att hantera. Som part i en sådan tvist så blir man sällan så känslomässigt engagerad – man är engagerad på andra sätt och då i synnerhet gällande ekonomiskt. 

Ser man däremot till tvister inom familjerätt så blir det extra tydligt att det ofta finns ett större personligt och känslomässigt engagemang inblandat. Parterna i exempelvis en arvstvist är släkt och familj och detta påverkar givetvis också de framtida relationerna. Ont blod kan skapas och familjer kan gå sönder i samband med att en arvstvist tar vid. 

Vem ska ärva och i vilken ordning? 

Som närstående anser man sig ha rätt att ärva en avliden närstående och man anser sig ha rätt till vissa saker som sedan en annan släkting också anser sig ha rätten till. De stora känslorna som uppkommer i samband med att någon man älskar har avlidit påverkar också – man kan inte tänka logiskt och man blockerar det mer rationella. Detta leder till att man håller på sin rätt – även om det kanske inte stämmer med vår arvsrätt – och sedan tar också en arvstvist vid. 

Kan detta undvikas? Ja, och dels genom att man anlitar en sakkunnig jurist som hjälper till att se till att kvarlåtenskapen fördelas i enlighet med vår arvsrätt. Om det finns oklarheter så kan också samma jurist inom familjerätt sköta kommunikationen mellan parterna och aktivt arbeta med att medla och hitta en alternativ lösning som passar båda parter. 

Ett skrivet testamente gör skillnad 

Ett annat alternativ som kan undvika en arvstvist är att man själv planerar för hur man vill ha det den dag man avlider. Det låter väldigt morbid och skrämmande, men faktum är att du genom att skriva ett testamente tillsammans med en jurist – och få detta undertecknat av två vittnen – kan klargöra exakt hur du vill att ditt framtida arv ska fördelas. 

Dels så säkerställer detta att din vilja går igenom och dels så kan det också, förhoppningsvis, förhindra en framtida arvstvist och hålla ihop släkten och familjen. 

Kategorier
Juridik

Advokatbyrå – viktigt med juridisk hjälp 

Har du blivit utsatt för ett brott som exempelvis ett sexualbrott eller ett våldsbrott – exempelvis en misshandel – så har du också rätt till ett målsägarbiträde och kan ta hjälp av en advokatbyrå utan kostnad. Arvodet från den advokatbyrå du anlitar bekostas av statliga medel. Målsägarbiträdet utses av domstolen, men man kan själv lämna in önskemål – och det är sällan något som avslås. Frågan är bara om det verkligen behövs ett målsägarbiträde? 

Många tänker sig att det enbart är den misstänkte som kommer att behöva anlita en advokatbyrå och genom detta få juridisk hjälp och ett försvar i samband med förhör och rättegång. Det stämmer att en misstänkt behöver detta och lika sant är att denne också kommer att få en offentlig försvarare utsedd. Det många inte tänker på är att man som utsatt för ett brott går igenom en riktig jobbig tid och att man i allra högsta grad behöver stöd och rådgivning genom hela processen. Vilket är exakt det som ett målsägarbiträde bidrar med. 

Målsägarbiträde vid ett sexualbrott 

I många fall pekar dessutom brottsutsatta på att man blir dåligt behandlad i samband med olika förhör och i samband med att ärendet prövas i domstol. I synnerhet gäller detta för olika typer av sexualbrott där många kvinnor – som är i majoritet då det kommer till offer för dessa typer av brott – upplever att de inte blir trodda och att det dessutom kommer en massa insinuanta frågor som inte har med saken att göra. 

Har man en advokatbyrå och ett målsägarbiträde med sig som stöd så slipper man irrelevanta frågor som rör exempelvis vilka kläder man hade på sig, hur mycket alkohol man druckit under kvällen samt hur ens egen sexuella historia ser ut. Tyvärr är detta frågor som visat sig ställas och det är också en stor anledning till att det finns ett mörkertal gällande anmälda sexualbrott. Genom juridisk hjälp och stöd så blir det en enklare process att ta sig igenom som utsatt. Ett exempel är Advokat Novum som alltid står på sina klienters sida och som har lång erfarenhet av att agera målsägarbiträde i samband med olika typer av brott.

Kategorier
Juridik

En fastighetsjurist är expert på fastigheter och avtal i Stockholm

Om regler och lagar börjar kännas krångliga när det kommer till en fastighet kan du ta hjälp av en fastighetsjurist i Stockholm. De har full koll på läget.

Att skriva avtal om fastigheter är inte alltid enkelt. Det finns mycket att tänka på för att inte skapa framtida problem. Det kan handla om allt från att sälja eller hyra ut en fastighet till vem som har rätt att nyttja den. Oavsett på vilken sida av affären du står kan det uppstå problem eller förvirring.

Det är inte så konstigt om du inte förstår dig på juridiken bakom det hela. Det finns många krångliga regler som måste följas och att skriva ett avtal är inte lätt. Som tur är finns det fastighetsjurister som är utbildade inom just detta. Så varför inte dra nytta av deras kunskap istället för att försöka lösa problemen själv?

En fastighetsjurist har bredare kompetens än man kan tro

Ofta tänker man att en fastighetsjurist är hyfsat begränsad i arbetsområden. Självklart finns en viss begränsning, men området innefattar mer än vad man kan tro. Därför kan du ofta anlita en fastighetsjurist i Stockholm till mer än vad du tror. Är du osäker kan du alltid höra av dig med din fråga och se vad de säger.

Istället för att lösa svåra problem själv och eventuellt missa viktiga saker är det klokt att ta hjälp av någon med koll. Det gäller såväl stora som små affärer och problem. Tveka därför inte på att höra av dig till en fastighetsjurist.

Kategorier
Juridik

Försvarsadvokat i vardagslivet i Stockholm

Om det blir bråk efter skilsmässan, så behöver du en försvarsadvokat i Stockholm som kan hjälpa dig med ditt ärende. Det är din rätt att bli rättvist behandlad.

En försvarsadvokat i Stockholm kan hjälpa dig inom områden som familjerätt, brottmål och arbetsrätt. Områden där du behöver hjälp att bevisa din oskuld. Det är inte rättvist när bara en part i familjen får sin talan. Eller kanske det är din chef eller dina anställda som går emot dig. Då är det bra att veta att du är starkare tillsammans med en försvarsadvokat.

Om du är skyldig eller oskyldig spelar ingen roll. Det viktiga är att du ska få en chans att uttala dig i den tryckta stämning som det kan vara under en utredning. Dina rättigheter räknas. Du är värdefull och viktig. Så din röst ska bli hörd. Om det känns som att du inte har någon utväg, så kontakta en försvarsadvokat.

Försvarsadvokat för alla frågor

Om du är väldigt ung så är det viktigt att du inte blir utsatt för mer press än du klarar av. Ett brottmål kan lätt dra ut på tiden, och är både psykiskt och fysiskt påfrestande. Så det är viktigt att du bli väl omhändertagen av din försvarsadvokat så länge som målet är öppet.

Du behöver försvaras, och vem gör det bättre än en erfaren försvarsadvokat? Att ha en målsägande som känner din situation och som du verkligen kan lita på, kommer att göra din vardag mycket enklare. Då kan du oroa dig mindre. Mer information om försvarsadvokat kan du läs på försvarsadvokatstockholm.biz.

Kategorier
Juridik

Våldtäkt ska alltid anmälas

Det kan kännas pinsamt att tänka på en kommande rättegång när man är offer för en våldtäkt. Därför finns det en advokat, ett målsägarbiträde med som ett stöd.

Även om det känns aldrig så besvärligt och pinsamt att berätta om vad som har hänt, måste en våldtäkt alltid anmälas. Det kan finnas fler offer som behöver få upprättelse, och det är lättare för polisen att agera om de kan kartlägga var en förövare har utfört sina brott. Man kan till och med förhindra att fler offer drabbas. Förövaren måste få sitt straff.

Det finns en speciell advokatroll där ett våldtäktsoffer kan få stöd och hjälp. Det kallas målsägarbiträde och är till för att föra offrets talan vid en rättegång och begära skadestånd. Det är gratis för offret, och vissa advokater kan till och med följa med som stödperson till polisen eller till sjukhus.

Våldtäkt dokumenteras med läkarbesök

Det är långt ifrån alla offer som får fysiska skador av en våldtäkt, men det är viktigt att det tas DNA-prover för att säkerställa förövarens identitet och att se om det finns några skador eller inte. Långt senare kan det resultera i ett psykiskt trauma, och därför är det bra att ha så mycket dokumentation som möjligt redan från början.

Dels handlar det om vilket straff gärningsmannen ska få, och dels vilken ersättning offret kan kräva. Skadeståndsbeloppet blir högre om brottet räknas som grovt. Det kan också gälla vilken försäkringsersättning man kan ha rätt till, och det kan bli fråga om sjukskrivning i många fall. Hitta mer info kring våldtäkt på denna sida: våldtäkt.com

Kategorier
Juridik

Vårdnadstvist utanför föräldraskap

Vid en vårdnadstvist brukar man tro att det handlar om två föräldrar. Men det kan även vara någon annan part som av någon anledning hamnar i en vårdnadstvist.

En vårdnadstvist är vanligtvis en tvist gällande vårdnaden mellan två föräldrar till ett, eller flera, barn. Då handlar det oftast om att båda redan har vårdnaden men att en förälder vill få ensam vårdnad av någon anledning. Det kan vara för att man inte har samma tankar om barnets uppfostran, att man är rädd för sitt eller barnens liv eller att samarbetet inte fungerar.

Men det kommer varje år upp ett flertal fall till rätten, där en av parterna inte är barnets förälder. Det kan handla om att barnet fått växa upp hos någon släkting, trots att de inte haft vårdnaden, och att de nu vill få vårdnaden på riktigt. Eller att man som utomstående anser att barnet inte mår bra med sin förälder.

Anledning till vårdnadstvist

Som närstående kan man hamna i vårdnadstvister för att en av föräldrarna gått bort, eller för att en av föräldrarna inte längre kan ta hand om sitt barn själv. Det kan vara på grund av allvarlig sjukdom, invaliditet eller missbruk.

Vilken anledningen än är så kommer rätten alltid ta hänsyn till det som man tycker är det bästa för barnet. Och där kan det skilja sig mycket mot vad en, eller båda, föräldrarna kan tycka. Är barnet dessutom äldre så kan man fråga barnet vad det önskar, och även gå på det i vissa fall.

Kategorier
Juridik

Vanliga typer av bedrägeri

Ibland kan det vara svårt att veta om man blivit utsatt för bedrägeri som privatperson. Den här listan kan hjälpa till att klargöra om du blivit drabbad och i så fall vilken typ av bedrägeri det handlar om.

Social manipulation eller social engineering

Den här typen av bedrägeri innebär att gärningspersonen utnyttjar det förtroendet som en viss person har för hen och manipulerar denne för att på så vis få någon form av ekonomisk fördel.

Sol och vårande eller romansbedrägeri

Detta innebär att man med uppsåt inleder en kärleksrelation för att kunna utnyttja den andra parten ekonomiskt.

Bedrägeri genom investering

Gärningspersonen lurar en person att investera i något värdelöst, i något som inte finns eller som har lägre värde än utlovat för att kunna ta pengarna eller på annat sätt göra en ekonomisk vinst.

Behörighets bedrägeri

Detta är en typ av bedrägeri som drabbar många äldre personer. Det går till så att gärningspersonen utger sig för att vara en person från ett företag, bank eller liknande och att det uppstått ett problem där den drabbade behöver logga in med sitt Bank-ID eller liknande. Detta gör sedan då att gärningspersonen kommer åt uppgifter eller pengar från den som utsätts för bedrägeriet.

Bedrägeri genom annons

Den här bedrägerivarianten har blivit allt mer vanlig då fler och fler köper varor på exempelvis trader och blocket. Det går till så att gärningspersonen utger sig för att sälja något. När en intresserad köpare överfört pengarna till säljaren så får köparen en bristfällig vara eller i vissa fall ingenting. Den här typen av bedrägeri kan även ske tvärtom där köparen får varan utan låter bli att betala.

Bluffakturor och fodringsbedrägeri

Den här typen av bedrägeri är ofta organiserad och riktar sig till flera personer eller företag samtidigt. Man skickar ut fakturor för tjänster eller produkter som aldrig beställts. Många betalar sedan fakturorna av rädsla för betalningsanmärkningar eller för att de inte har koll på vilka utgifter företaget har.

Kategorier
Juridik

LVU-Advokat som står på er sida

Har ni ett barn som har blivit omhändertaget enligt om LVU? Tycker ni att beslutet var felaktigt? Ta då hjälp av en LVU-advokat och överklaga beslutet.

Att omhänderta ett barn enligt LVU är en sista utväg för att skydda barnet mot sig själv eller från en vårdnadshavare. Beslutet baseras vanligtvis på socialtjänstens utredning men det händer tyvärr ibland att fakta feltolkas och inte riktigt stämmer överens med verkligheten. Är man vårdnadshavare till ett barn som omhändertagits och inte är nöjd med beslutet kan man överklaga detta. Även barn som inte är nöjda med beslutet kan lämna in en överklagan.

Vill man överklaga ett LVU-beslut ska man ta hjälp av en advokat som är specialiserad på ämnet. Att anlita en LVU-advokat gällande en överklagan kostar ingenting för föräldrar eller för barnet. Detta då det räknas som ett offentligt biträde och betalas av staten.

Så hittar man en LVU-advokat

Enklaste sättet att hitta en specialiserad LVU-advokat är genom att söka på internet. Man kan även använda sig av den sökfunktion som finns på Advokatsamfundets hemsida. Men då mål som rör barn och LVU är extra känsliga är det också viktigt att man känner sig trygg med den advokat som man anlitar.

Är man inte nöjd med den advokat som man anlitat ska man byta, även då det bara är magkänslan som säger att något är fel. När man träffar sin LVU-advokat för första gången brukar man få berätta vad som har hänt. Det är bra om man har alla eventuella dokument med sig. För att underlätta kan det vara bra att också i förväg ha skrivit ner hela händelseförloppet.

Kategorier
Våldtäkt

Hjälp vid våldtäkt i Göteborg

Att utsättas för våldtäkt är fruktansvärt, både när det händer och det som ska till för att rätt ska skipas. I Göteborg finns det hjälp att få, det ska du veta.

Att utsättas för sexuella övergrepp eller i värsta fall en ren våldtäkt är fruktansvärt. Den skam och de känslor av smuts som följer på detta går inte riktigt att förstå för den som inte varit utsatt.

Brottsoffret har ofta svårt att ens för sig själv gå igenom i tankarna det som hände. Än svårare är det att sätta ord på det, särskilt ord som ska sägas högt inför någon annan. Kanske skäms man för att man låtit övergreppet ske. Man tänker att man borde varit försiktigare, att man borde gjort motstånd, att man borde… Det finns ofta ingen ände på hur mycket man tycker att man borde.

Det finns de som ställer upp efter en våldtäkt

Därför är det bra att det finns de personer som viger sina liv åt att hjälpa utsatta. De har stor erfarenhet av liknande situationer och besitter stor medkänsla. De har också olika verktyg till hjälp. Vården har naturligtvis sina rutiner och metoder. Och de som ska hjälpa offret i en rättslig process har sina.

Om du blivit utsatt för våldtäkt så är det är viktigt att du inte är rädd för att be om hjälp. Som offer finns det inget att skämmas för. Du är inte ensam. Det finns de som ställer upp vid din sida. En advokat i Göteborg som har erfarenhet inom området kommer att lotsa dig genom en eventuell rättsprocess på ett professionellt sätt.