Kategorier
Juridik

Försvarsadvokat i vardagslivet i Stockholm

Om det blir bråk efter skilsmässan, så behöver du en försvarsadvokat i Stockholm som kan hjälpa dig med ditt ärende. Det är din rätt att bli rättvist behandlad.

En försvarsadvokat i Stockholm kan hjälpa dig inom områden som familjerätt, brottmål och arbetsrätt. Områden där du behöver hjälp att bevisa din oskuld. Det är inte rättvist när bara en part i familjen får sin talan. Eller kanske det är din chef eller dina anställda som går emot dig. Då är det bra att veta att du är starkare tillsammans med en försvarsadvokat.

Om du är skyldig eller oskyldig spelar ingen roll. Det viktiga är att du ska få en chans att uttala dig i den tryckta stämning som det kan vara under en utredning. Dina rättigheter räknas. Du är värdefull och viktig. Så din röst ska bli hörd. Om det känns som att du inte har någon utväg, så kontakta en försvarsadvokat.

Försvarsadvokat för alla frågor

Om du är väldigt ung så är det viktigt att du inte blir utsatt för mer press än du klarar av. Ett brottmål kan lätt dra ut på tiden, och är både psykiskt och fysiskt påfrestande. Så det är viktigt att du bli väl omhändertagen av din försvarsadvokat så länge som målet är öppet.

Du behöver försvaras, och vem gör det bättre än en erfaren försvarsadvokat? Att ha en målsägande som känner din situation och som du verkligen kan lita på, kommer att göra din vardag mycket enklare. Då kan du oroa dig mindre. Mer information om försvarsadvokat kan du läs på försvarsadvokatstockholm.biz.

Kategorier
Juridik

Våldtäkt ska alltid anmälas

Det kan kännas pinsamt att tänka på en kommande rättegång när man är offer för en våldtäkt. Därför finns det en advokat, ett målsägarbiträde med som ett stöd.

Även om det känns aldrig så besvärligt och pinsamt att berätta om vad som har hänt, måste en våldtäkt alltid anmälas. Det kan finnas fler offer som behöver få upprättelse, och det är lättare för polisen att agera om de kan kartlägga var en förövare har utfört sina brott. Man kan till och med förhindra att fler offer drabbas. Förövaren måste få sitt straff.

Det finns en speciell advokatroll där ett våldtäktsoffer kan få stöd och hjälp. Det kallas målsägarbiträde och är till för att föra offrets talan vid en rättegång och begära skadestånd. Det är gratis för offret, och vissa advokater kan till och med följa med som stödperson till polisen eller till sjukhus.

Våldtäkt dokumenteras med läkarbesök

Det är långt ifrån alla offer som får fysiska skador av en våldtäkt, men det är viktigt att det tas DNA-prover för att säkerställa förövarens identitet och att se om det finns några skador eller inte. Långt senare kan det resultera i ett psykiskt trauma, och därför är det bra att ha så mycket dokumentation som möjligt redan från början.

Dels handlar det om vilket straff gärningsmannen ska få, och dels vilken ersättning offret kan kräva. Skadeståndsbeloppet blir högre om brottet räknas som grovt. Det kan också gälla vilken försäkringsersättning man kan ha rätt till, och det kan bli fråga om sjukskrivning i många fall. Hitta mer info kring våldtäkt på denna sida: våldtäkt.com

Kategorier
Juridik

Vårdnadstvist utanför föräldraskap

Vid en vårdnadstvist brukar man tro att det handlar om två föräldrar. Men det kan även vara någon annan part som av någon anledning hamnar i en vårdnadstvist.

En vårdnadstvist är vanligtvis en tvist gällande vårdnaden mellan två föräldrar till ett, eller flera, barn. Då handlar det oftast om att båda redan har vårdnaden men att en förälder vill få ensam vårdnad av någon anledning. Det kan vara för att man inte har samma tankar om barnets uppfostran, att man är rädd för sitt eller barnens liv eller att samarbetet inte fungerar.

Men det kommer varje år upp ett flertal fall till rätten, där en av parterna inte är barnets förälder. Det kan handla om att barnet fått växa upp hos någon släkting, trots att de inte haft vårdnaden, och att de nu vill få vårdnaden på riktigt. Eller att man som utomstående anser att barnet inte mår bra med sin förälder.

Anledning till vårdnadstvist

Som närstående kan man hamna i vårdnadstvister för att en av föräldrarna gått bort, eller för att en av föräldrarna inte längre kan ta hand om sitt barn själv. Det kan vara på grund av allvarlig sjukdom, invaliditet eller missbruk.

Vilken anledningen än är så kommer rätten alltid ta hänsyn till det som man tycker är det bästa för barnet. Och där kan det skilja sig mycket mot vad en, eller båda, föräldrarna kan tycka. Är barnet dessutom äldre så kan man fråga barnet vad det önskar, och även gå på det i vissa fall.

Kategorier
Juridik

Vanliga typer av bedrägeri

Ibland kan det vara svårt att veta om man blivit utsatt för bedrägeri som privatperson. Den här listan kan hjälpa till att klargöra om du blivit drabbad och i så fall vilken typ av bedrägeri det handlar om.

Social manipulation eller social engineering

Den här typen av bedrägeri innebär att gärningspersonen utnyttjar det förtroendet som en viss person har för hen och manipulerar denne för att på så vis få någon form av ekonomisk fördel.

Sol och vårande eller romansbedrägeri

Detta innebär att man med uppsåt inleder en kärleksrelation för att kunna utnyttja den andra parten ekonomiskt.

Bedrägeri genom investering

Gärningspersonen lurar en person att investera i något värdelöst, i något som inte finns eller som har lägre värde än utlovat för att kunna ta pengarna eller på annat sätt göra en ekonomisk vinst.

Behörighets bedrägeri

Detta är en typ av bedrägeri som drabbar många äldre personer. Det går till så att gärningspersonen utger sig för att vara en person från ett företag, bank eller liknande och att det uppstått ett problem där den drabbade behöver logga in med sitt Bank-ID eller liknande. Detta gör sedan då att gärningspersonen kommer åt uppgifter eller pengar från den som utsätts för bedrägeriet.

Bedrägeri genom annons

Den här bedrägerivarianten har blivit allt mer vanlig då fler och fler köper varor på exempelvis trader och blocket. Det går till så att gärningspersonen utger sig för att sälja något. När en intresserad köpare överfört pengarna till säljaren så får köparen en bristfällig vara eller i vissa fall ingenting. Den här typen av bedrägeri kan även ske tvärtom där köparen får varan utan låter bli att betala.

Bluffakturor och fodringsbedrägeri

Den här typen av bedrägeri är ofta organiserad och riktar sig till flera personer eller företag samtidigt. Man skickar ut fakturor för tjänster eller produkter som aldrig beställts. Många betalar sedan fakturorna av rädsla för betalningsanmärkningar eller för att de inte har koll på vilka utgifter företaget har.

Kategorier
Juridik

LVU-Advokat som står på er sida

Har ni ett barn som har blivit omhändertaget enligt om LVU? Tycker ni att beslutet var felaktigt? Ta då hjälp av en LVU-advokat och överklaga beslutet.

Att omhänderta ett barn enligt LVU är en sista utväg för att skydda barnet mot sig själv eller från en vårdnadshavare. Beslutet baseras vanligtvis på socialtjänstens utredning men det händer tyvärr ibland att fakta feltolkas och inte riktigt stämmer överens med verkligheten. Är man vårdnadshavare till ett barn som omhändertagits och inte är nöjd med beslutet kan man överklaga detta. Även barn som inte är nöjda med beslutet kan lämna in en överklagan.

Vill man överklaga ett LVU-beslut ska man ta hjälp av en advokat som är specialiserad på ämnet. Att anlita en LVU-advokat gällande en överklagan kostar ingenting för föräldrar eller för barnet. Detta då det räknas som ett offentligt biträde och betalas av staten.

Så hittar man en LVU-advokat

Enklaste sättet att hitta en specialiserad LVU-advokat är genom att söka på internet. Man kan även använda sig av den sökfunktion som finns på Advokatsamfundets hemsida. Men då mål som rör barn och LVU är extra känsliga är det också viktigt att man känner sig trygg med den advokat som man anlitar.

Är man inte nöjd med den advokat som man anlitat ska man byta, även då det bara är magkänslan som säger att något är fel. När man träffar sin LVU-advokat för första gången brukar man få berätta vad som har hänt. Det är bra om man har alla eventuella dokument med sig. För att underlätta kan det vara bra att också i förväg ha skrivit ner hela händelseförloppet.

Kategorier
Våldtäkt

Hjälp vid våldtäkt i Göteborg

Att utsättas för våldtäkt är fruktansvärt, både när det händer och det som ska till för att rätt ska skipas. I Göteborg finns det hjälp att få, det ska du veta.

Att utsättas för sexuella övergrepp eller i värsta fall en ren våldtäkt är fruktansvärt. Den skam och de känslor av smuts som följer på detta går inte riktigt att förstå för den som inte varit utsatt.

Brottsoffret har ofta svårt att ens för sig själv gå igenom i tankarna det som hände. Än svårare är det att sätta ord på det, särskilt ord som ska sägas högt inför någon annan. Kanske skäms man för att man låtit övergreppet ske. Man tänker att man borde varit försiktigare, att man borde gjort motstånd, att man borde… Det finns ofta ingen ände på hur mycket man tycker att man borde.

Det finns de som ställer upp efter en våldtäkt

Därför är det bra att det finns de personer som viger sina liv åt att hjälpa utsatta. De har stor erfarenhet av liknande situationer och besitter stor medkänsla. De har också olika verktyg till hjälp. Vården har naturligtvis sina rutiner och metoder. Och de som ska hjälpa offret i en rättslig process har sina.

Om du blivit utsatt för våldtäkt så är det är viktigt att du inte är rädd för att be om hjälp. Som offer finns det inget att skämmas för. Du är inte ensam. Det finns de som ställer upp vid din sida. En advokat i Göteborg som har erfarenhet inom området kommer att lotsa dig genom en eventuell rättsprocess på ett professionellt sätt.

Kategorier
Familj

Arvsrätt är komplicerat

Arvsrätt i Sverige är en ganska komplicerad fråga, med mycket gamla lagar och regler. Kontakta en jurist för att inte riskera att lämna din partner arvslös.

Juridik är för en lekman inte helt lätt. Oavsett om du vill det eller inte kommer du någon gång komma i kontakt med juridik och juridiskt bindande avtal. Något som de flesta kommer i kontakt med är arv och dödsattester. Så är ju tyvärr livet för alla, att det någon gång ska ta slut. För de efterlevande är det inte bara sorgligt, det kan vara juridiskt komplicerat också.

Arvsrätt i Sverige är inte så rättframt som man skulle kunna tro. Du har till exempel ingen automatisk arvsrätt efter din sambo, om ni inte har barn tillsammans. Det vore ju väldigt olyckligt om din sambo gick bort och du mitt i sorgen även tvingades flytta ifrån er gemensamma bostad och lämna alla hens tillhörigheter.

En jurist kan hjälpa dig med arvsrätt

För att förhindra att du eller din sambo plötsligt står lottlösa vid ett eventuellt dödsfall kan ni besöka en advokatfirma som har erfarenhet av arvsrätt i Sverige. Då kan ni skriva ett testamente eller samboavtal som gör att ni ärver varandra. Det är aldrig roligt att tänka på döden, speciellt inte om man är mitt i livet och känner att det är väldigt långt bort. Det är dock klokt att tänka efter före, så att säga och göra förberedelserna i god tid. Alla ska ju vandra samma väg, så småningom.

Genom att kontakta en jurist som specialiserar sig på arvsrätt kan du förhindra att problem och missförstånd uppstår, om olyckan skulle vara framme. Det kan underlätta mycket för din partner i framtiden.

Kategorier
Familj

Få hjälp igenom en infekterad vårdnadstvist

Det är inte alltid så självklart vid ett uppbrott där barn är med i bilden. Alltför många får problem och hamnar i en vårdnadstvist. Stå inte ensam, ta hjälp.

Livet är inte alltid så självklart att som man hade velat. Man kan tro att man hittar sin bättre hälft, personen man ska spendera sitt liv med. Den som gjorde det tryggt nog att faktiskt sätta ett barn till världen. Allt det kan rivas upp precis när som helst. Kärleken kan ta slut, bråk kan uppstå och även andra saker som otrohet kan finnas med i bilden.

För en del är en separation något enklare. De vet att de blir lyckligare på varsitt håll och att barnet mår bäst av två glada föräldrar. Alla fall ser inte ut så. För alltför många är det istället komplicerat med bråk inblandat. Bråk som handlar om barnet och som ni inte lyckas lösa själva.

Jurister hjälper till vid en vårdnadstvist

I Sverige har vi väldigt bra hjälp att få när det kommer till problem med en separation. Det finns familjerätten man kan vända sig till. Det är helt frivilligt och finns i din kommun. Men räcker inte det och det blir en vårdnadstvist, då finns det duktiga jurister som kan hjälpa en med det.

Den som hamnar där, behöver ta hjälp i vårdnadstvist. Jurister som är inriktade på familjerätt hjälper er igenom processen. De ser alltid till barnens bästa, vilken även domstolen gör. I ett känsligt läge, behöver man någon som kan föra ens talan.

Kategorier
Familj

Bodelning kan vara mycket svårt

Är skilsmässan oundviklig och alla papper är skickade är det dags att ta kontakt med specialister på bodelning. Då går processen smidigare, redan från start.

Alla par gifter sig med intentionen att hålla ihop hela livet, leva lyckliga i alla sina dagar och dela ålderns höst tillsammans. Tyvärr blir verkligheten inte alltid som man planerat. Saker händer längs vägen och livet tar en annan vändning. När svåra situationer uppstår ska man inte vara rädd att be om hjälp och det underlättar om man vet vart man ska vända sig.

Om du och din partner genomgår en skilsmässa kan du behöva anlita specialister på bodelning, för att underlätta processen. Det är väldigt sällan en lätt sak att skilja sig och det kan finns många sårade känslor med i spelet. Därför kan det underlätta att ta in en tredje part som hjälper till och ser till att allt går rättvist till.

Bodelning är juridiskt

Att äga en gemensam bostad innebär inte bara att man är två som står på kontraktet. Det innebär oftast också att man äger möbler och annat bohag tillsammans. Kanske även bilar och husdjur. Att dela upp det på egen hand, så att båda parter blir nöjda kan vara svårt, näst intill omöjligt. Därför kan det vara bra att ta in specialister på bodelning redan tidigt i processen.

En bodelning handlar inte bara om att alla parter ska vara nöjda med utgången. Det finns även en juridisk aspekt. Ingen ska behöva bli lurad på pengar endast för att den inte har koll på juridiken. Det är därför det finns specialister som kan hjälpa och rådge.

Kategorier
Narkotikabrott

Narkotikabrott är ingen barnlek

Narkotikabrott är ett allvarligt brott. Ändå ökar användningen av cannabis i Sverige. Se till att du är fullt medveten om de juridiska konsekvenserna.

Användning av narkotika blir allt vanligare i Sverige. Framför allt har cannabis varit på frammarsch de senaste åren, kanske som ett svar på att drogen legaliserats på många platser i västvärlden. Men ännu är marijuana och CBD olagligt i Sverige, och då gäller det att förhålla sig till det.

Använder du olagliga substanser kan du också åka fast för narkotikabrott. Vissa menar att detta är en risk de är villiga att ta, för andra är det en tydlig gräns de aldrig skulle vilja kliva över. Om du tillhör den förstnämnda gruppen kan det vara bra att läsa på lite om de juridiska konsekvenserna som kan drabba dig.

Slipp narkotikabrott med en Piggelin

Ett narkotikabrott ses som ett relativt allvarligt brott i svenska lagstiftning. Straffpåföljden blir också därefter ganska kännbar, beroende på hur grovt brottet anses vara. “För eget bruk” kommer alltid generera ett lägre straff än om du har gräs hemma nog för att kunna få tio polare eller kunder bänga.

Du har alltså all anledning att hålla nere på mängderna cannabis du har hemma, om du vill vara säker på att inte hamna i riskzonen för att dömas för grovt narkotikabrott. Men även då finns juridiska konsekvenser av ditt innehav. Kontrollera gärna hur straffskalan ser ut men en erfaren advokat. Så vet du vad du ger dig in på. Allra bäst är naturligtvis att helt låta bli, och köpa en Piggelin istället.