Kategorier
Juridik

LVU-Advokat som står på er sida

Har ni ett barn som har blivit omhändertaget enligt om LVU? Tycker ni att beslutet var felaktigt? Ta då hjälp av en LVU-advokat och överklaga beslutet.

Att omhänderta ett barn enligt LVU är en sista utväg för att skydda barnet mot sig själv eller från en vårdnadshavare. Beslutet baseras vanligtvis på socialtjänstens utredning men det händer tyvärr ibland att fakta feltolkas och inte riktigt stämmer överens med verkligheten. Är man vårdnadshavare till ett barn som omhändertagits och inte är nöjd med beslutet kan man överklaga detta. Även barn som inte är nöjda med beslutet kan lämna in en överklagan.

Vill man överklaga ett LVU-beslut ska man ta hjälp av en advokat som är specialiserad på ämnet. Att anlita en LVU-advokat gällande en överklagan kostar ingenting för föräldrar eller för barnet. Detta då det räknas som ett offentligt biträde och betalas av staten.

Så hittar man en LVU-advokat

Enklaste sättet att hitta en specialiserad LVU-advokat är genom att söka på internet. Man kan även använda sig av den sökfunktion som finns på Advokatsamfundets hemsida. Men då mål som rör barn och LVU är extra känsliga är det också viktigt att man känner sig trygg med den advokat som man anlitar.

Är man inte nöjd med den advokat som man anlitat ska man byta, även då det bara är magkänslan som säger att något är fel. När man träffar sin LVU-advokat för första gången brukar man få berätta vad som har hänt. Det är bra om man har alla eventuella dokument med sig. För att underlätta kan det vara bra att också i förväg ha skrivit ner hela händelseförloppet.