Kategorier
Juridik

Våldtäkt ska alltid anmälas

Det kan kännas pinsamt att tänka på en kommande rättegång när man är offer för en våldtäkt. Därför finns det en advokat, ett målsägarbiträde med som ett stöd.

Även om det känns aldrig så besvärligt och pinsamt att berätta om vad som har hänt, måste en våldtäkt alltid anmälas. Det kan finnas fler offer som behöver få upprättelse, och det är lättare för polisen att agera om de kan kartlägga var en förövare har utfört sina brott. Man kan till och med förhindra att fler offer drabbas. Förövaren måste få sitt straff.

Det finns en speciell advokatroll där ett våldtäktsoffer kan få stöd och hjälp. Det kallas målsägarbiträde och är till för att föra offrets talan vid en rättegång och begära skadestånd. Det är gratis för offret, och vissa advokater kan till och med följa med som stödperson till polisen eller till sjukhus.

Våldtäkt dokumenteras med läkarbesök

Det är långt ifrån alla offer som får fysiska skador av en våldtäkt, men det är viktigt att det tas DNA-prover för att säkerställa förövarens identitet och att se om det finns några skador eller inte. Långt senare kan det resultera i ett psykiskt trauma, och därför är det bra att ha så mycket dokumentation som möjligt redan från början.

Dels handlar det om vilket straff gärningsmannen ska få, och dels vilken ersättning offret kan kräva. Skadeståndsbeloppet blir högre om brottet räknas som grovt. Det kan också gälla vilken försäkringsersättning man kan ha rätt till, och det kan bli fråga om sjukskrivning i många fall. Hitta mer info kring våldtäkt på denna sida: våldtäkt.com

Kategorier
Juridik

Vårdnadstvist utanför föräldraskap

Vid en vårdnadstvist brukar man tro att det handlar om två föräldrar. Men det kan även vara någon annan part som av någon anledning hamnar i en vårdnadstvist.

En vårdnadstvist är vanligtvis en tvist gällande vårdnaden mellan två föräldrar till ett, eller flera, barn. Då handlar det oftast om att båda redan har vårdnaden men att en förälder vill få ensam vårdnad av någon anledning. Det kan vara för att man inte har samma tankar om barnets uppfostran, att man är rädd för sitt eller barnens liv eller att samarbetet inte fungerar.

Men det kommer varje år upp ett flertal fall till rätten, där en av parterna inte är barnets förälder. Det kan handla om att barnet fått växa upp hos någon släkting, trots att de inte haft vårdnaden, och att de nu vill få vårdnaden på riktigt. Eller att man som utomstående anser att barnet inte mår bra med sin förälder.

Anledning till vårdnadstvist

Som närstående kan man hamna i vårdnadstvister för att en av föräldrarna gått bort, eller för att en av föräldrarna inte längre kan ta hand om sitt barn själv. Det kan vara på grund av allvarlig sjukdom, invaliditet eller missbruk.

Vilken anledningen än är så kommer rätten alltid ta hänsyn till det som man tycker är det bästa för barnet. Och där kan det skilja sig mycket mot vad en, eller båda, föräldrarna kan tycka. Är barnet dessutom äldre så kan man fråga barnet vad det önskar, och även gå på det i vissa fall.

Kategorier
Juridik

Vanliga typer av bedrägeri

Ibland kan det vara svårt att veta om man blivit utsatt för bedrägeri som privatperson. Den här listan kan hjälpa till att klargöra om du blivit drabbad och i så fall vilken typ av bedrägeri det handlar om.

Social manipulation eller social engineering

Den här typen av bedrägeri innebär att gärningspersonen utnyttjar det förtroendet som en viss person har för hen och manipulerar denne för att på så vis få någon form av ekonomisk fördel.

Sol och vårande eller romansbedrägeri

Detta innebär att man med uppsåt inleder en kärleksrelation för att kunna utnyttja den andra parten ekonomiskt.

Bedrägeri genom investering

Gärningspersonen lurar en person att investera i något värdelöst, i något som inte finns eller som har lägre värde än utlovat för att kunna ta pengarna eller på annat sätt göra en ekonomisk vinst.

Behörighets bedrägeri

Detta är en typ av bedrägeri som drabbar många äldre personer. Det går till så att gärningspersonen utger sig för att vara en person från ett företag, bank eller liknande och att det uppstått ett problem där den drabbade behöver logga in med sitt Bank-ID eller liknande. Detta gör sedan då att gärningspersonen kommer åt uppgifter eller pengar från den som utsätts för bedrägeriet.

Bedrägeri genom annons

Den här bedrägerivarianten har blivit allt mer vanlig då fler och fler köper varor på exempelvis trader och blocket. Det går till så att gärningspersonen utger sig för att sälja något. När en intresserad köpare överfört pengarna till säljaren så får köparen en bristfällig vara eller i vissa fall ingenting. Den här typen av bedrägeri kan även ske tvärtom där köparen får varan utan låter bli att betala.

Bluffakturor och fodringsbedrägeri

Den här typen av bedrägeri är ofta organiserad och riktar sig till flera personer eller företag samtidigt. Man skickar ut fakturor för tjänster eller produkter som aldrig beställts. Många betalar sedan fakturorna av rädsla för betalningsanmärkningar eller för att de inte har koll på vilka utgifter företaget har.

Kategorier
Juridik

LVU-Advokat som står på er sida

Har ni ett barn som har blivit omhändertaget enligt om LVU? Tycker ni att beslutet var felaktigt? Ta då hjälp av en LVU-advokat och överklaga beslutet.

Att omhänderta ett barn enligt LVU är en sista utväg för att skydda barnet mot sig själv eller från en vårdnadshavare. Beslutet baseras vanligtvis på socialtjänstens utredning men det händer tyvärr ibland att fakta feltolkas och inte riktigt stämmer överens med verkligheten. Är man vårdnadshavare till ett barn som omhändertagits och inte är nöjd med beslutet kan man överklaga detta. Även barn som inte är nöjda med beslutet kan lämna in en överklagan.

Vill man överklaga ett LVU-beslut ska man ta hjälp av en advokat som är specialiserad på ämnet. Att anlita en LVU-advokat gällande en överklagan kostar ingenting för föräldrar eller för barnet. Detta då det räknas som ett offentligt biträde och betalas av staten.

Så hittar man en LVU-advokat

Enklaste sättet att hitta en specialiserad LVU-advokat är genom att söka på internet. Man kan även använda sig av den sökfunktion som finns på Advokatsamfundets hemsida. Men då mål som rör barn och LVU är extra känsliga är det också viktigt att man känner sig trygg med den advokat som man anlitar.

Är man inte nöjd med den advokat som man anlitat ska man byta, även då det bara är magkänslan som säger att något är fel. När man träffar sin LVU-advokat för första gången brukar man få berätta vad som har hänt. Det är bra om man har alla eventuella dokument med sig. För att underlätta kan det vara bra att också i förväg ha skrivit ner hela händelseförloppet.