Kategorier
Juridik

Våldtäkt ska alltid anmälas

Det kan kännas pinsamt att tänka på en kommande rättegång när man är offer för en våldtäkt. Därför finns det en advokat, ett målsägarbiträde med som ett stöd.

Även om det känns aldrig så besvärligt och pinsamt att berätta om vad som har hänt, måste en våldtäkt alltid anmälas. Det kan finnas fler offer som behöver få upprättelse, och det är lättare för polisen att agera om de kan kartlägga var en förövare har utfört sina brott. Man kan till och med förhindra att fler offer drabbas. Förövaren måste få sitt straff.

Det finns en speciell advokatroll där ett våldtäktsoffer kan få stöd och hjälp. Det kallas målsägarbiträde och är till för att föra offrets talan vid en rättegång och begära skadestånd. Det är gratis för offret, och vissa advokater kan till och med följa med som stödperson till polisen eller till sjukhus.

Våldtäkt dokumenteras med läkarbesök

Det är långt ifrån alla offer som får fysiska skador av en våldtäkt, men det är viktigt att det tas DNA-prover för att säkerställa förövarens identitet och att se om det finns några skador eller inte. Långt senare kan det resultera i ett psykiskt trauma, och därför är det bra att ha så mycket dokumentation som möjligt redan från början.

Dels handlar det om vilket straff gärningsmannen ska få, och dels vilken ersättning offret kan kräva. Skadeståndsbeloppet blir högre om brottet räknas som grovt. Det kan också gälla vilken försäkringsersättning man kan ha rätt till, och det kan bli fråga om sjukskrivning i många fall. Hitta mer info kring våldtäkt på denna sida: våldtäkt.com