Kategorier
Juridik

Vårdnadstvist utanför föräldraskap

Vid en vårdnadstvist brukar man tro att det handlar om två föräldrar. Men det kan även vara någon annan part som av någon anledning hamnar i en vårdnadstvist.

En vårdnadstvist är vanligtvis en tvist gällande vårdnaden mellan två föräldrar till ett, eller flera, barn. Då handlar det oftast om att båda redan har vårdnaden men att en förälder vill få ensam vårdnad av någon anledning. Det kan vara för att man inte har samma tankar om barnets uppfostran, att man är rädd för sitt eller barnens liv eller att samarbetet inte fungerar.

Men det kommer varje år upp ett flertal fall till rätten, där en av parterna inte är barnets förälder. Det kan handla om att barnet fått växa upp hos någon släkting, trots att de inte haft vårdnaden, och att de nu vill få vårdnaden på riktigt. Eller att man som utomstående anser att barnet inte mår bra med sin förälder.

Anledning till vårdnadstvist

Som närstående kan man hamna i vårdnadstvister för att en av föräldrarna gått bort, eller för att en av föräldrarna inte längre kan ta hand om sitt barn själv. Det kan vara på grund av allvarlig sjukdom, invaliditet eller missbruk.

Vilken anledningen än är så kommer rätten alltid ta hänsyn till det som man tycker är det bästa för barnet. Och där kan det skilja sig mycket mot vad en, eller båda, föräldrarna kan tycka. Är barnet dessutom äldre så kan man fråga barnet vad det önskar, och även gå på det i vissa fall.