Kategorier
Juridik

Advokatbyrå – viktigt med juridisk hjälp 

Har du blivit utsatt för ett brott som exempelvis ett sexualbrott eller ett våldsbrott – exempelvis en misshandel – så har du också rätt till ett målsägarbiträde och kan ta hjälp av en advokatbyrå utan kostnad. Arvodet från den advokatbyrå du anlitar bekostas av statliga medel. Målsägarbiträdet utses av domstolen, men man kan själv lämna in önskemål – och det är sällan något som avslås. Frågan är bara om det verkligen behövs ett målsägarbiträde? 

Många tänker sig att det enbart är den misstänkte som kommer att behöva anlita en advokatbyrå och genom detta få juridisk hjälp och ett försvar i samband med förhör och rättegång. Det stämmer att en misstänkt behöver detta och lika sant är att denne också kommer att få en offentlig försvarare utsedd. Det många inte tänker på är att man som utsatt för ett brott går igenom en riktig jobbig tid och att man i allra högsta grad behöver stöd och rådgivning genom hela processen. Vilket är exakt det som ett målsägarbiträde bidrar med. 

Målsägarbiträde vid ett sexualbrott 

I många fall pekar dessutom brottsutsatta på att man blir dåligt behandlad i samband med olika förhör och i samband med att ärendet prövas i domstol. I synnerhet gäller detta för olika typer av sexualbrott där många kvinnor – som är i majoritet då det kommer till offer för dessa typer av brott – upplever att de inte blir trodda och att det dessutom kommer en massa insinuanta frågor som inte har med saken att göra. 

Har man en advokatbyrå och ett målsägarbiträde med sig som stöd så slipper man irrelevanta frågor som rör exempelvis vilka kläder man hade på sig, hur mycket alkohol man druckit under kvällen samt hur ens egen sexuella historia ser ut. Tyvärr är detta frågor som visat sig ställas och det är också en stor anledning till att det finns ett mörkertal gällande anmälda sexualbrott. Genom juridisk hjälp och stöd så blir det en enklare process att ta sig igenom som utsatt. Ett exempel är Advokat Novum som alltid står på sina klienters sida och som har lång erfarenhet av att agera målsägarbiträde i samband med olika typer av brott.