Kategorier
Juridik

Undvik en arvstvist 

Det finns skillnader mellan olika tvister och konflikter. Ser man till exempelvis sådana som sker inom affärsjuridik så är de enklare att hantera. Som part i en sådan tvist så blir man sällan så känslomässigt engagerad – man är engagerad på andra sätt och då i synnerhet gällande ekonomiskt. 

Ser man däremot till tvister inom familjerätt så blir det extra tydligt att det ofta finns ett större personligt och känslomässigt engagemang inblandat. Parterna i exempelvis en arvstvist är släkt och familj och detta påverkar givetvis också de framtida relationerna. Ont blod kan skapas och familjer kan gå sönder i samband med att en arvstvist tar vid. 

Vem ska ärva och i vilken ordning? 

Som närstående anser man sig ha rätt att ärva en avliden närstående och man anser sig ha rätt till vissa saker som sedan en annan släkting också anser sig ha rätten till. De stora känslorna som uppkommer i samband med att någon man älskar har avlidit påverkar också – man kan inte tänka logiskt och man blockerar det mer rationella. Detta leder till att man håller på sin rätt – även om det kanske inte stämmer med vår arvsrätt – och sedan tar också en arvstvist vid. 

Kan detta undvikas? Ja, och dels genom att man anlitar en sakkunnig jurist som hjälper till att se till att kvarlåtenskapen fördelas i enlighet med vår arvsrätt. Om det finns oklarheter så kan också samma jurist inom familjerätt sköta kommunikationen mellan parterna och aktivt arbeta med att medla och hitta en alternativ lösning som passar båda parter. 

Ett skrivet testamente gör skillnad 

Ett annat alternativ som kan undvika en arvstvist är att man själv planerar för hur man vill ha det den dag man avlider. Det låter väldigt morbid och skrämmande, men faktum är att du genom att skriva ett testamente tillsammans med en jurist – och få detta undertecknat av två vittnen – kan klargöra exakt hur du vill att ditt framtida arv ska fördelas. 

Dels så säkerställer detta att din vilja går igenom och dels så kan det också, förhoppningsvis, förhindra en framtida arvstvist och hålla ihop släkten och familjen.