Är Alliansen back in town?

20140202-205915.jpgÄntligen! Äntligen händer det grejer på fullmäktigemötet i Sigtuna kommun! Som jag har väntat! Och nej, jag är inte ironisk denna gång.

I torsdags hade vi årets första fullmäktigemöte som bl.a. skulle handla om exploateringsavtal och detaljplan för Märsta centrum och även Venngarn-området utanför Sigtuna. Märsta centrum är, har varit och kommer säkert länge att vara en het potatis i vår kommun. Jag har tidigare själv lyckats få fullmäktigeförsamlingen att gå i taket för mina idéer om det bedrövliga centrumet och andra centrum i kommunen och då faktiskt bara genom denna blogg utan att själv sitta med i fullmäktige. Jag skrev ner mina tankar och funderingar och det satte fart på sossar (och andra!) och jag fick den stora äran att sitta som åskådare på ett fullmäktigemöte och höra dåvarande KSO (kommunstyrelsens ordförande) flera gånger nämna mina tankar och min blogg i talarstolen. Många tyckte att jag var ute och cyklade och att jag hade förslag som var helt osannolika. Men jag såg det då och jag ser det nu som ett sätt att tänka utanför boxen och det är absolut ingenting jag ångrar. Helt ärligt står jag fortfarande för vad jag sa och tänkte då… – och här är det nog lämpligt att jag understryker att det är mina personliga åsikter som inte är förankrade i partiledningen. :-)

Hursomhelst, det var inte det jag skulle skriva om nu. Jag skulle berätta om det som hände 20140202-205948.jpgi torsdags. Det som hände när sprickan i den märkliga majoriteten bestående av S, C och MP i Sigtuna kommun blev synlig för alla. Det som hände när Mårten Fintling, ersättare i kommunfullmäktige för Centerpartiet i Sigtuna kommun, som ensam företrädare i de ordinarie ledamöternas frånvaro, klev upp i talarstolen – ”vår” talarstol – och inleder mötet med att säga att ”Centerpartiet ikväll agerar i opposition”. Anledningen var att han som ersättare inte fått ta del av alla handlingar i de tunga och viktiga ärendena som skulle hanteras under kvällen och att han tyckte att hanteringen av dessa viktiga ärenden var undermålig samt att han höll KSO Lars Bryntesson ansvarig för detta. Helt rätt. Ni som har ögonen med er ser på den översta bilden hur många handlingar som utdelas senare. Endast de som arbetar heltid med politik -ja, de ja, det är ju många – ehhhh, not! – har tid och möjlighet att hinna gå igenom alla handlingar innan besluten ska fattas på det här sättet. Det är nonchalant, orättvist och fräckt att hantera såpass viktiga ärenden på detta sätt. Och Mårten var upprörd. Med all rätt.

Mötet fortsatte med att ärende efter ärende återremitterades pga. sent utdelade handlingar och oviljan att ställa upp på ogenomtänkta beslut. Centerpartiet yrkade återremiss och samtliga borgerliga partier höll med vilket ledde till minoritetsåterremiss av ett antal ärenden. Sossarna såg alltmer förtvivlade och irriterade ut – vad hände, skulle C plötsligt börja ha egna åsikter och agera på egen hand? Har sossarnas ledarskap börjat vackla? Är Alliansen back in town?