Kategorier
Juridik

Ta hjälp med att skaffa arbetstillstånd

Behöver du skaffa arbetstillstånd kan du ta hjälp av Migrationsverket eller annan extern part som är certifierad att handha arbetstillstånd. Även med hjälp av tolkar på nästan alla språk.

Kommer du från ett annat land är det alltid många nya regler som du ska lära dig. Samtidigt som det kan det vara nästan övermäktigt att lära sig ett nytt språk. I vilket fall som helst är det inte det språk som förekommer i lagtexter och andra byråkratiska sammanhang som du får lära dig i första hand. Om du väljer att ta hjälp av Migrationsverket eller annan part för att skaffa arbetstillstånd kommer du snabbare in på arbetsmarknaden. På en arbetsplats får du utöver ditt arbete en god självkänsla och möjlighet att träna på det svenska språket under tiden du arbetar och umgås med arbetskamrater.

Att skaffa arbetstillstånd är din väg in i den nya vardagen

För att komma in i ett nytt samhälle är ett arbetstillstånd ett måste. Du får möjlighet att vara med på vardagens jordnära nivå och lära känna nya människor som kanske kan bli vänner för livet. Utöver det tränas du automatiskt i det nya språket och det gör att du lättare kan komma in i det svenska samhället. Det är ju trots allt här du kommer tillbringa största delen av ditt liv framöver. Att skaffa arbetstillstånd är det bästa du kan göra för att få tillbaka eller upprätta ett gott självförtroende och kunna försörja dig själv och kanske till och med din familj.